Resumo Diario

Numero Tipoloxia
35 Asistencia Sanitaria
23 Requeremento de Forzas de Seguridade
7 Incidencia Circulación
3 Operativos de A.V.P.C.
3 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
1 Animais soltos
12 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
69 Asistencia Sanitaria
46 Operativos de A.V.P.C.
29 Incidencia Circulación
25 Requeremento de Forzas de Seguridade
23 Animais soltos
14 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
4 Praias (Apertura Praias)
3 Información Xeral
2 Verquidos
2 Salvamento/Rescate
120 OUTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
50 Asistencia Sanitaria
25 Requeremento de Forzas de Seguridade
19 Incidencia Circulación
17 Animais soltos
7 Ac.Estr. sen Feridos/Mortos
5 Operativos de A.V.P.C.
2 Verquidos
1 Información Xeral
1 Salvamento/Rescate
53 OUTRAS INCIDENCIAS
A CORUÑA
 • 1
 • 8
 • 3
ARZÚA
 • 1
BARBANZA
 • 1
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 1
EUME
 • 1
FERROL
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
FISTERRA
 • 1
 • 2
SANTIAGO
 • 1
 • 3
TERRA DE MELIDE
 • 1
A BARCALA
 • 2
 • 1
A CORUÑA
 • 3
 • 1
 • 7
 • 1
 • 2
 • 11
 • 1
 • 4
 • 2
ARZÚA
 • 1
 • 2
BARBANZA
 • 1
 • 1
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 1
 • 1
 • 2
 • 7
BETANZOS
 • 1
 • 2
 • 1
 • 10
EUME
 • 1
 • 2
 • 1
FERROL
 • 3
 • 6
 • 2
 • 3
 • 6
 • 3
 • 1
FISTERRA
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
MUROS
 • 2
NOIA
 • 1
 • 1
O SAR
 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
ORDES
 • 1
 • 2
 • 4
ORTEGAL
 • 2
SANTIAGO
 • 2
 • 6
 • 2
 • 1
 • 6
 • 3
TERRA DE MELIDE
 • 1
 • 1
XALLAS
 • 1
 • 1
A BARCALA
 • 1
 • 1
A CORUÑA
 • 3
 • 8
 • 6
 • 2
 • 2
ARZÚA
 • 1
BARBANZA
 • 2
 • 2
BERGANTIÑOS
 • 3
BETANZOS
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
EUME
 • 1
FERROL
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
FISTERRA
 • 1
 • 1
NOIA
 • 1
O SAR
 • 1
 • 3
ORDES
 • 2
ORTEGAL
 • 1
 • 1
SANTIAGO
 • 1
 • 4
 • 6
 • 1
TERRA DE MELIDE
 • 1
TERRA DE SONEIRA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1
LUGO
 • 3
TERRA CHÁ
 • 1
 • 3
 • 1
TERRA DE LEMOS
 • 1
A FONSAGRADA
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
 • 1
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 2
 • 3
 • 2
A MARIÑA ORIENTAL
 • 4
A ULLOA
 • 1
LUGO
 • 2
 • 2
 • 5
 • 2
MEIRA
 • 1
OS ANCARES
 • 2
QUIROGA
 • 1
 • 2
SARRIA
 • 1
 • 2
TERRA CHÁ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
TERRA DE LEMOS
 • 1
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
 • 1
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1
 • 1
A ULLOA
 • 2
LUGO
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
SARRIA
 • 1
TERRA CHÁ
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
TERRA DE LEMOS
 • 3
 • 1
ALLARIZ-MACEDA
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 1
O RIBEIRO
 • 1
 • 1
OURENSE
 • 1
 • 4
VALDEORRAS
 • 1
VIANA
 • 1
A LIMIA
 • 1
 • 1
BAIXA LIMIA
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 1
 • 2
 • 2
O RIBEIRO
 • 1
 • 2
OURENSE
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
TERRA DE CALDELAS
 • 1
TERRA DE TRIVES
 • 2
 • 2
VALDEORRAS
 • 1
 • 2
 • 1
VERÍN
 • 1
 • 1
 • 1
VIANA
 • 7
A LIMIA
 • 1
ALLARIZ-MACEDA
 • 1
O RIBEIRO
 • 1
 • 1
 • 1
OURENSE
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
TERRA DE CELANOVA
 • 1
VERÍN
 • 1
 • 1
VIANA
 • 1
A PARADANTA
 • 1
DEZA
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 1
O CONDADO
 • 2
O MORRAZO
 • 1
 • 1
O SALNÉS
 • 4
 • 1
PONTEVEDRA
 • 1
 • 1
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
VIGO
 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
A PARADANTA
 • 1
CALDAS
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
DEZA
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
O BAIXO MIÑO
 • 1
 • 2
 • 2
 • 5
O CONDADO
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 2
 • 2
O SALNÉS
 • 1
 • 8
 • 1
 • 1
 • 6
PONTEVEDRA
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 1
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
 • 2
 • 1
VIGO
 • 3
 • 1
 • 12
 • 3
 • 4
 • 10
 • 2
 • 1
A PARADANTA
 • 1
CALDAS
 • 1
 • 4
DEZA
 • 1
 • 4
O BAIXO MIÑO
 • 1
 • 1
O CONDADO
 • 1
 • 2
 • 1
O MORRAZO
 • 2
 • 1
 • 2
O SALNÉS
 • 1
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
PONTEVEDRA
 • 2
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
VIGO
 • 1
 • 1
 • 9
 • 1
 • 4
 • 1