Formulario de solicitude de alta para a aplicación I-EGA

Formulario de solicitude de alta para a nova aplicación informática de integración de organismos de emerxencia co CAE112 Galicia, I-EGA (Integrador Emerxencias Galicia).

Descarga formulario