Resumen Diario

Numero Tipoloxia
37 Asistencia Sanitaria
11 Requerimiento de Fuerzas de Seguridad
5 Animales sueltos
4 Ac.Estr. sin Heridos/Muertos
2 Incidencia Circulación
2 Operativos de A.V.P.C.
1 Salvamento/Rescate
11 OTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
82 Asistencia Sanitaria
33 Requerimiento de Fuerzas de Seguridad
31 Incidencia Circulación
24 Operativos de A.V.P.C.
17 Animales sueltos
15 Ac.Estr. sin Heridos/Muertos
2 Salvamento/Rescate
2 Información General
246 OTRAS INCIDENCIAS
Numero Tipoloxia
53 Asistencia Sanitaria
24 Requerimiento de Fuerzas de Seguridad
14 Ac.Estr. sin Heridos/Muertos
8 Animales sueltos
6 Incidencia Circulación
3 Operativos de A.V.P.C.
1 Información General
41 OTRAS INCIDENCIAS
A CORUÑA
 • 1
 • 5
 • 3
ARZÚA
 • 2
EUME
 • 1
FERROL
 • 1
 • 1
FISTERRA
 • 1
NOIA
 • 1
O SAR
 • 1
 • 1
SANTIAGO
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
A BARCALA
 • 6
 • 1
A CORUÑA
 • 2
 • 2
 • 15
 • 2
 • 2
 • 20
 • 3
ARZÚA
 • 6
BARBANZA
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 8
 • 2
BERGANTIÑOS
 • 1
 • 2
 • 9
 • 1
 • 1
BETANZOS
 • 1
 • 2
 • 9
 • 1
EUME
 • 3
FERROL
 • 1
 • 2
 • 2
 • 13
 • 2
FISTERRA
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
MUROS
 • 1
NOIA
 • 2
 • 6
O SAR
 • 1
 • 2
 • 2
ORDES
 • 2
 • 12
ORTEGAL
 • 3
SANTIAGO
 • 1
 • 9
 • 2
 • 1
 • 22
 • 2
TERRA DE MELIDE
 • 7
 • 1
TERRA DE SONEIRA
 • 1
XALLAS
 • 1
 • 1
A BARCALA
 • 1
A CORUÑA
 • 8
 • 3
 • 4
ARZÚA
 • 1
BARBANZA
 • 1
 • 1
BERGANTIÑOS
 • 1
 • 1
BETANZOS
 • 1
EUME
 • 1
FERROL
 • 1
 • 1
 • 3
FISTERRA
 • 1
MUROS
 • 1
NOIA
 • 1
O SAR
 • 1
SANTIAGO
 • 2
 • 4
 • 2
 • 2
 • 3
TERRA DE MELIDE
 • 2
TERRA DE SONEIRA
 • 1
XALLAS
 • 2
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
 • 1
LUGO
 • 4
 • 1
TERRA CHÁ
 • 1
TERRA DE LEMOS
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 5
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
A MARIÑA ORIENTAL
 • 4
A ULLOA
 • 2
LUGO
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
MEIRA
 • 2
OS ANCARES
 • 2
QUIROGA
 • 1
TERRA CHÁ
 • 2
 • 2
 • 1
TERRA DE LEMOS
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
A MARIÑA CENTRAL
 • 1
 • 3
 • 1
A MARIÑA OCCIDENTAL
 • 1
 • 1
A MARIÑA ORIENTAL
 • 1
 • 1
 • 1
A ULLOA
 • 1
LUGO
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
MEIRA
 • 1
 • 1
SARRIA
 • 2
TERRA DE LEMOS
 • 1
A LIMIA
 • 1
 • 1
ALLARIZ-MACEDA
 • 1
 • 1
BAIXA LIMIA
 • 1
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 3
O RIBEIRO
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
OURENSE
 • 2
 • 9
 • 2
 • 1
 • 1
 • 4
 • 2
 • 1
TERRA DE CELANOVA
 • 3
 • 1
 • 2
TERRA DE TRIVES
 • 1
VALDEORRAS
 • 1
VERÍN
 • 1
 • 1
 • 1
VIANA
 • 1
BAIXA LIMIA
 • 1
O CARBALLIÑO
 • 1
O RIBEIRO
 • 1
OURENSE
 • 2
 • 7
 • 1
 • 2
VALDEORRAS
 • 1
VERÍN
 • 1
 • 1
VIANA
 • 1
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 1
 • 1
O CONDADO
 • 2
 • 1
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 1
O SALNÉS
 • 1
PONTEVEDRA
 • 1
 • 4
 • 2
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
 • 2
 • 1
VIGO
 • 1
 • 9
 • 1
 • 1
 • 2
A PARADANTA
 • 2
CALDAS
 • 1
 • 1
 • 2
DEZA
 • 1
 • 1
 • 6
 • 2
O BAIXO MIÑO
 • 1
 • 2
 • 1
 • 3
O CONDADO
 • 8
O MORRAZO
 • 3
 • 2
 • 3
O SALNÉS
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 11
PONTEVEDRA
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 12
 • 3
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
VIGO
 • 2
 • 1
 • 20
 • 2
 • 34
 • 9
A PARADANTA
 • 1
CALDAS
 • 1
 • 1
DEZA
 • 2
 • 1
O BAIXO MIÑO
 • 1
O CONDADO
 • 1
 • 2
 • 1
O MORRAZO
 • 1
 • 3
 • 2
O SALNÉS
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
PONTEVEDRA
 • 4
 • 2
 • 1
TABEIRÓS-TERRA DE MONTES
 • 1
 • 1
VIGO
 • 1
 • 1
 • 17
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3